FejlesztőPONT

GANDHI

Székhely: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.

Telefon: +36 72 539 650

E-mail: info@gandhikft.hu

   

   

   

Munkatársaink:

Kardosné Tanó Ágnes gyógypedagógus

Wessják Viola gyógypedagógus

Dévényi Gabriella logopédus

 

 

Helyszínek és további információ:

Pécs: Gandhi Gimnázium KHNP Kft. (7629 Pécs, Komját Aladár u. 5.)

Benedek Berta: fejlesztes@gandhikft.hu, +36 (20) 224-6640

Mohács: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Fejlesztési Központ (7700 Mohács, Szent István u. 16.)

Kovács Éva: eva.kovacs@tef.gov.hu, +36 (20) 282-8811, +36 (30) 131-6728

Miben tudunk segíteni?

A sikerélményhez csakis az észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, mozgás, önkifejezés, koncentráció, jó beszéd- és szövegértés együttese révén lehet eljutni. Ehhez nyújtunk segítséget a képességstruktúra felmérését és elemzését követően, kiscsoportos és egyéni fejlesztő foglalkozásainkon.

A foglalkozások nem helyettesítik az óvodát, de segítenek az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítésében, az óvodai foglalkozások kiegészítéseként. A kisiskolások esetében pedig próbálunk segíteni abban, hogy csökkenjenek a lemaradások.

 

Kiknek ajánljuk a szolgáltatásainkat?

Kisiskolás és óvodás gyerekeknek,

 • akik lemaradással küzdöttek a tanév során, nehézségeik voltak az online oktatásban;
 • akik tanulásmódszertani segítséget igényelnek;
 • akiknek szem-kéz koordináció összerendezetlensége van;
 • akiknek megkésett volt a beszédfejlődése, a kommunikációs készsége gyengébb;
 • figyelem-, koncentráció- és/vagy emlékezet problémák esetén;
 • írás, olvasási, számolási nehézségek észlelésekor;
 • tanulási zavar veszélyeztetettség felmerülésekor (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia);
 • beilleszkedési és magatartási problémák esetén;
 • ha a gyermek még nem iskolaérett.

 

Aki foglalkozásainkat választja

 • heti rendszerességgel;
 • rugalmas időpontban;
 • gyógypedagógus szakemberek vezetésével;
 • egyéni képességekhez igazított órákon, vagy differenciált kiscsoportos munka keretében (max. 6 fő);
 • részképességek fejlesztésével, életkorhoz igazítva tanulhat.

Kiscsoportos foglalkozások:
-Iskolaelőkészítő (nagycsoportos óvodások részére)
-Képességfejlesztő első osztályosok részére
-Képességfejlesztő kisiskolások részére

Egyéni foglalkozás:
Logopédia (óvodások, kisiskolások részére)

 

Áraink (2021. május 1-től érvényes visszavonásig):

Általános felmérés: 6.000 Ft/felmérés

Kiscsoportos fejlesztés: 3.200 Ft/fő/óra

Egyéni logopédia fejlesztés: 4500 Ft/fő/óra

 

KAPCSOLAT

TELEPHELY

7629 Pécs, Dobó I. u. 93.

LEVELEZÉSI CÍM

7629 Pécs, Komjáth A. u. 5.

TELEFON

+36 72 539 660

E-MAIL

info@gandhikft.hu