FejlesztőPONT

GANDHI

Székhely: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.

Telefon: +36 72 539 650

E-mail: iroda@gandhikft.hu

   

   

   

Áraink:

10000 Ft/fő felmérés

2800 Ft/fő/óra (kiscsoportos fejlesztés)

3000 Ft/fő/óra egyéni fejlesztés

FOLYAMATOSAN INDULNAK FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK ÓVODÁS ÉS ISKOLÁS GYERMEKEKNEK PÉCSETT

Szakembereink segítenek a tanulási kudarcok kialakulásának megelőzésében, illetve csökkentésében.

Egy-egy képesség fejletlensége még nem teszi lehetetlenné a tanulást, de nehézséget okozhat az iskola megkezdésekor. Ha több területen mutat gyengébb teljesítményt a gyermek, akkor komoly tanulási probléma is kialakulhat nála.

  A gyermekének valószínűleg fejlesztő foglalkozásra van szüksége:
 • ha a beiskolázás előtt álló gyermeke iskolaéretlen, még túlzottan játékos, nem alakult ki a kellő kitartó képessége, feladattudata, feladattartása, hiányzik a tanulási motivációja, a figyelme könnyen elkalandozik, rövid ideig leköthető, a mozgásügyessége nem elég fejlett, nehezen megy a rajzolás, a feladathelyzetből hamar kilép, veszélyeztetett tanulási zavar kialakulása (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) szempontjából,
 • ha az iskolás gyermekének gondja akad a tanulással, fejlődésbeli elmaradásai, éretlensége az iskolába kerülve vált nyilvánvalóvá, nyelvi, kifejező beszédkészsége, feladatértése, esetleg a szociális készségei is gyengébbek. Figyelmetlen, teljesítménye ingadozó. Az iskolában megélt sikertelenségei, kudarcai hatására nehezen illeszkedik be az iskolai környezetébe, esetleg viselkedésproblémák alakultak ki nála.

A fejlesztő foglalkozásokat megelőzően a szakembereink felmérik a gyermekek képességstruktúráját, majd egyénre szabott fejlesztési terv alapján kezdik meg a fejlesztésüket.

A fejlesztő foglalkozások tervezése során a szakembereink figyelembe veszik a gyermeki idegrendszer érési folyamatait, a megismerő funkciók fejlettségét és a pszichés fejlődés szakaszait.

A komplex foglalkozások segítik a mozgáskoordináció, a finommotorika, a grafomotorika, az érzékelés-észlelés, a ritmusérzék, a figyelemkoncentráció, a megfigyelőképesség, az emlékezet, a saját testen,- térben,- síkban való tájékozódás, amelyek csak néhány a számos fejlődési terület közül, de nagyon fontosak az iskolai kudarcok kialakulásának megelőzése, illetve a már kialakult tanulási problémák csökkentése szempontjából.  A foglalkozások során hangsúlyt fektetünk a gondolkodás fejlesztésére is.

Lehetőség van továbbá azon gyermekek fejlesztésére is, akik csupán a tanulás területén tapasztalnak nehézségeket, számukra a szakembereink tanulás-módszertani képzéseket is tartanak.

Ajánljuk szolgáltatásainkat:

 • akiknél mozgás-ügyetlenség, nagymozgások és finommozgások ügyetlensége figyelhető meg,
 • szem-kéz koordináció összerendezetlensége esetén,
 • akiknek megkésett volt a beszédfejlődése, a kommunikációs készsége gyengébb,
 • figyelem- és/vagy emlékezet problémák esetén,
 • az olvasás és az írás elsajátítása szempontjából fontos alak és formaészlelési, nagyság és formaállandóság, alak-háttér differenciálási bizonytalanság gyanúja,
 • soralkotási, sorritmus folytatási nehézség miatt,
 • tanulási zavar veszélyeztetettség felmerülése (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), írás-, olvasási, számolási nehézség esetén,
 • beilleszkedési és magatartási problémák esetén,
 • illetve a volt rizikós koraszülött gyermekeknek.

A foglalkozásokat heti két alkalommal, az egyéni igényekhez alkalmazkodva, 4-5 fős kiscsoportokban indítjuk Pécsett, a Komját Aladár u. 5. szám alatt.

Bővebb információ:

Benedek Berta

7629 Pécs, Komját Aladár u. 5.

fejlesztes@gandhikft.hu

+36 20 224 6640

KAPCSOLAT

TELEPHELY

7629 Pécs, Dobó I. u. 93.

LEVELEZÉSI CÍM

7629 Pécs, Komjáth A. u. 5.

TELEFON

+36 72 539 660

E-MAIL

info@gandhikft.hu