Felnőttképzés

GANDHI

Székhely: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.

E-mail:  info@gandhikft.hu

Telefon: +36 72 239 655

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.4-16-2017-00005

A kedvezményezett neve:
Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: A roma kultúra megismerése, továbbadása a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. programjai által

A szerződött támogatás összege: 50 000 000 Ft. 

A támogatás mértéke (%): 100

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Projekt fő célkitűzése:

A térségben élő fiatalok és családjaik megismerjék a nemzetiségi nyelvük és kultúrájukat képző elemek sokszínűségét, és ezáltal létrejöjjön, erősödjön bennük az identitástudat. Mindezek a nemzetiségi kultúra értékeinek megőrzését és a következő nemzedék számára történő átörökítését szolgálják, lehetővé téve a nemzetiségi önkormányzatiságból fakadó egyéni és közösségi jogok érvényesülését, a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre jutását, a saját nyelv ápolását és fejlesztését, a kulturális autonómia megvalósulását, a nemzetiségi hagyományok, tárgyi és szellemi kultúra megőrzését, valamint gyarapítását, az összetartozástudat erősítését.

 

A Projekt célja:

  • A roma kulturális értékek, hagyományok összegyűjtése, bemutatása, átadása, megőrzése.
  • Az előítéletek csökkentése és az elfogadás növelése.
  • Minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása.
  • A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
  • Az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése érdekében programok, események, kulturális termékek előállítása.

 

Célcsoport:

Dél-dunántúli régióban élő nemzetiségiek, romák és nem romák, felnőttek és gyermekek egyaránt, továbbá azok a szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, kulturális szakemberek, civilek), akik romákkal, romákért dolgoznak, valamint azok a hátrányos helyzetű emberek, akiknek korlátozottak a hozzáférési lehetőségei a kulturális javakhoz, eseményekhez, termékekhez.

 

A projekt helyszínei:

Pécs, Szalánta, Bosta, Véménd, Diósviszló, Siklósnagyfalu, Drávaiványi, Nagydobsza, Patapoklosi, Nagynyárád, Komló.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.04.30.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.4-16-2017-00005