EFOP-3.1.8-17-2017-00128

Székhely: 7629 Pécs, Komjáth A .u. 5.

Telefon: +36 72 239 655

E-mail:  info@gandhikft.hu

Székhely: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.

Telefon: +36 72 239 655

E-mail: info@gandhikft.hu

EFOP-3.1.8-17-2017-00128

A kedvezményezett neve: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.
A projekt címe: Iskolaközi szemléletformáló programok megvalósítása a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által

A szerződött támogatás összege: 15 000 000 Ft.
A támogatás mértéke (%): 100%
A projekt tartalmának bemutatása:

A Projekt célja:

 

Rövid távú közvetlen célok:

· Különböző társadalmi hátterű tanulók közti kapcsolat létrehozásának elősegítése, mely hozzájárul hosszú távon a kapcsolati tőke kialakításához. Célunk a kapcsolatfelvételnek, egymás megismerésének, baráti kapcsolatok kialakításának a biztosítása olyan tanulók között, akik eltérő szociális helyzetükből fakadóan vélhetően sosem találkoznának egymással.

· Cél, hogy tanulók kölcsönösen ismerjék meg egymás és más népek kultúráját, ezáltal tanulják meg a másság elfogadását, megbecsülését, tudatos vállalását.

· Társadalmi felelősségvállalás fontosságának előtérbe helyezése a diákok körében.

· Köznevelési intézmények nevelési, oktatási programkínálatának bővítése.

· A bevont pedagógusok módszertani bázisának szélesítése, kiegészítése.

· Aktív szabadidő eltöltésének támogatása.

· Tanulók tantárgyi ismereteinek, valamint nyelvi készségeinek fejlesztése.

 

Hosszú távú közvetett célok:

· A hazafiasság és a nemzeti identitás erősítése.

· A magyar kultúra megismerésének elősegítése.

· Szemléletformálás.

 

Célcsoport:

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által fenntartott intézménybe járók közül kiválasztott 50 fő tanuló, akik körében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók aránya eléri a 40%-ot. Tehát az 50 tanulóból legalább 20 tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Nemek szerinti megoszlás tekintetében törekszünk arra, hogy 25 lány és 25 fiú tanuló kerüljön bevonásra.

 

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.8-17-2017-00128

SZÉKHELY

7629 Pécs, Komját A. u. 5.

LEVELEZÉSI CÍM

7629 Pécs, Komját A. u. 5.

TELEFON

+36 72 239 655

E-MAIL

info@gandhikft.hu