KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Cégnév: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely/Központ: 7629 Pécs Komját Aladár utca 5.
Telephely: 7629 Pécs Dobó István utca 93.
Fióktelepek: 7628 Alsószentmárton Táncsics Mihály utca 20/c

7300 Komló Templom tér 4.

7784  Nagynyárád Kossuth Lajos utca 5.

Székhely cím:
(bejegyzés szerint)
7629 Pécs, Komját Aladár utca 5.
Cégjegyzékszám: 02-09-077830
Adószám: 23497241-2-02
Ügyvezető neve: Virág Bertalan
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár: 10024003-00321529-00000017

OTP BANK 11731001-20698900

OTP BANK 11731001-20707376

OTP BANK 11731001-21201103

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. adat közzétételi kötelezettsége a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján:

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata.

Alapító okirat

Szervezeti és működési szabályzat

Gazdálkodási adatok:

Beszámoló 2014

Beszámoló 2015

Beszámoló 2016

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. alaptevékenységére, valamint feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályok listája:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről;
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
 • 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
 • 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről
 • 152/2014.(VI.6) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat – és hatásköréről
 • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről és annak végrehajtási rendeletei;
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről;
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről;
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról;

 

Közbeszerzések:

Közbeszerzési szerződések a 2009. évi CXXII. törvény 2.§(3) alapján

Szerződés tárgya Szerződő partner neve, székhelye Szerződés nettó értéke (Ft) Szerződés hatálya
 DDOP-3.1.-2./C-14-2014-0001

„Gandhi annyi, mint élni a lehetőséggel”

 Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József Nádor tér 2-4

 

499.974.180 Ft

 

A szerződéskötés időpontja:

2014. 09. 26

TIOP-1.2.6.-14/1-2014-0004

Multifunkcionális Nemzetiségi- Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Budapest, Akadémia u. 3

534.029.729 Ft Szerződéskötés időpontja:

2015. 02. 17

Közérdekű adatok igénylése:

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézése a iroda@gandhikft.hu címen keresztül történik.