Pályázatok

GANDHI

Székhely: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.

E-mail:  info@gandhikft.hu

Telefon: +36 72 239 655

Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.10-17-2017-00005

A kedvezményezett neve:
Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.

 

A projekt címe: Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által

A szerződött támogatás összege: 30 000 000 Ft. 

A támogatás mértéke (%): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A Projekt célja:

A programban részt vevő diákok tanulmányi eredménye javuljon, ezáltal növekedjen a hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók iskolarendszerben maradása, és így egy magasabb hozzáadott értékű szakképesítés megszerzésének a lehetőségét segítsük elő számukra.

A több tevékenységet megfogalmazó program az alábbiakat tűzte ki célul:

 • A diákok iskolából való kimaradás csökkentése;
 • A képzések és programok által a lemorzsolódás csökkentése;
 • A tanulók társadalmi helyzetéből fakadó hátrányok mérséklése;
 • A sikeres érettségit tevők és a felsőoktatási intézményekbe történő felvételt nyerő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok számának növelése;
 • Befogadó intézményi légkör kialakítása, a befogadást segítő esélyteremtő tanulásszervezés alkalmazásának támogatása;
 • Új tanulási módszertan kialakítása és átadása;
 • Esélyteremtő pedagógiai programok kialakítása;
 • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok idegennyelv tudásának fejlesztése;
 • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok tanulmányi eredményeinek javítása;
 • A tanulók alapkészség fejlesztése, egyéni szükségleteknek megfelelő képességfejlesztés;
 • A hátrányos helyzetű tanulók tanulási útjának, személyiségfejlődésének nyomon követése;
 • A szülőkkel történő partneri együttműködés kialakítása, gyermekeik számára adódó lehetőségekkel való megismertetése és támogatásuk elnyerése;
 • A munkaerőpiac által támasztotta szükséges ismeretek megszerzése, az arra reagáló tudás és képzettség megszerzése;
 • Életpálya-építés, tanulási motivációk erősítése.

 

Célcsoport:

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által fenntartott intézményben (gimnáziumban) tanuló hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 25 fő fiatal. A célcsoport tagjai 15 évnél idősebb tanulók, akik tanulmányi eredményeik fejlesztése révén potenciális érettségire felkészülő és a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők körét alkotják, és a programba bevont 25 fő tanuló szülei, akik számára ugyancsak fontos, hogy megkapják azt a fajta tájékoztatást, mellyel már olyan információk birtokába kerülnek, amik alapján gyermekeik továbbtanulását megalapozottnak és támogatandónak ítélhessék.  Továbbá a célcsoporttal foglalkozó pedagógusok, mentorok, szakemberek.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.30.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.10-17-2017-00005